Veel gestelde vragen

U bent op zoek naar een betere, goedkopere en verantwoordelijkere manier van verwarming. GeoHolland beantwoort graag de vragen die u daarbij heeft.

Veel gestelde vragen (14)

Kan een warmtepomp zonder bijverwarming een woonhuis verwarmen?

In de moderne nieuwbouwwoningen is dit geen enkel probleem. Bij renovatie en/of verbouw is dit afhankelijk van de isolatie van het gebouw en het temperatuurtraject waarop de installatie is ontworpen. Als uit warmteverliesberekeningen blijkt dat er voldoende vermogen door de radiatoren en of de vloeren kan worden afgegeven met een watertemperatuur van 40°C tot 45°C, kan de warmtepomp alleen (monovalent) werken.  Hoe lager de aanvoertemperatuur van de installatie, des te hoger is het rendement. Goed ontwerpen is dus belangrijk.

Wat is de prijs van een warmtepomp?

De prijs is sterk afhankelijk van het gevraagde verwarmingsvermogen, het type warmtepomp, de omstandigheden waarin het open of gesloten bronsysteem moet worden geplaatst etc. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning varieert de aanschafprijs all-in tussen de 12.500 en de 25.000 Euro.

Wat is de levensduur van een warmtepomp?

De verwachte levensduur van een warmtepomp bij normaal gebruik is 15 tot 20 jaar. De praktijk wijst echter uit dat er genoeg warmtepompen al ruim 25 jaar probleemloos draaien.

Wat is de levensduur van een vericale bodemwarmtewisselaar?

Gespecialiseerde bedrijven geven tussen de 10 en 25 jaar garantie af op de levensduur en de prestaties van de bron. Er wordt echter een werkelijke levensduur van meer dan 50 jaar verwacht van een verticale bodemwarmtewisselaar.  GEO Holland geeft 25 jaar garantie op haar bronsystemen.

Wat voor comfort kan ik verwachten van een warmtepompen?

Wanneer de warmtepompen wordt toegepast in combinatie met vloer en/of wandverwarming is het comfort zeer hoog. Het is bewezen dat vloerverwarming, de hoogste comfort-beleving heeft van alle verwarmingssystemen. Dit geld ook voor de koeling van zowel plafonds, vloeren en wanden.
Omdat er hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van stralingswarmte en -koeling, is de luchtbeweging in de woning minimaal. Dit zorgt voor nagenoeg geen stofverplaatsing, waardoor allergie-gevoelige mensen zich prettig voelen. Bovendien kan de thermostaat in veel gevallen 1 a 2 graden lager worden ingesteld, waardoor nog eens extra 10% op de stookkosten worden bespaard.

Kan ik een warmtepomp combineren met radiatorenverwarming?

Dat kan wel, maar is geen goede keuze omdat een zo laag mogelijke temperatuur van het CV-water (35°C) wordt geadviseerd voor een optimaal rendement.  Met radiatoren is dat lastig te realiseren omdat er dan voor veel grotere radiatoren moet worden gekozen, en esthetisch niet bijdraagt aan een fraaie oplossing. Ook kan er met radiatoren niet worden gekoeld. Een goed alternatief is om dan te kiezen voor ventilatorconvectoren.

Neemt een warmtepomp installatie veel ruimte in beslag?

Doorgaans neemt een warmtepompsysteem meer ruimte in beslag dan een HR-ketel.  Een combiwarmtepomp ( met ingebouwde boiler) heeft aan een opstelruimte van ca 1 m2 voldoende. Een warmtepomp met een losse warwaterboiler van bv 300 liter heeft een opstelplaats nodig van ca. 2 x 1 meter ( b x d)

Stel dat aardwarmte toegepast wordt, hoe moet dit dan met de gemeente geregeld worden?

Toepassing van aardwarmte is in de meeste gemeenten vrij van vergunningen. Wel geld er in sommige gemeenten een meldingsplicht. Eventuele vergunningen bij de provincie worden door
GEO Holland verzorgd.

Is onderhoud aan een warmtepomp installatie noodzakelijk?

GEO Holland geeft 3 jaar volledige garantie op haar installaties. Daarna is een jaarlijkse controle van de warmtepomp installatie aan te bevelen. De kosten voor het onderhoud zal echter laag zijn, omdat een warmtepomp minimaal aan vervuiling en slijtage onderhevig is.

Hoe wordt die warmte overgebracht vanuit de aarde naar het huis?

De aarde heeft de mogelijkheid om warmte van de zon op te slaan. Ook wordt er vanuit de diepe ondergrond (uit het magma) constant warmte aan de oppervlakte toegevoerd.
Deze opgeslagen warmte wordt via water(glycol) gevulde buizen in de grond, naar de warmtepomp getransporteerd. De warmtepomp onttrekt deze warmte middels een koudemiddel en geeft dit met hulp van zijn compressor af aan de verwarmingsinstallatie in de woning. In de zomer bestaat de mogelijkheid om de overtollige warmte vanuit de woning terug naar de aarde te voeren, dit bevordert tevens de regeneratie (opwarming) van de bodem.

Kan ik zowel koelen als verwarmen?

Ja, de extra luxe van een warmtepomp is dat er zowel verwarming als koeling mogelijk is met één toestel. In de zomer is het mogelijk om met het vloerverwarmingssysteem de woning af te koelen (vloerkoeling) door deze rechtstreeks in verbinding te zetten met de de bron. Het energieverbruik beperkt zich tot het verbruik van de circulatiepompen. We noemen dit passieve koeling.

Zijn er aparte bronnen nodig om te kunnen verwarmen en koelen?

Nee, er kan worden gekoeld door het vloerverwarming systeem tijdens de zomer rechtstreeks te verbinden met de bron. Hiervoor hoeft in de zomermaanden alleen een circulatiepomp te draaien, waardoor tegen zeer lage kosten gekoeld kan worden.

Wat is een gesloten bronsysteem?

De term “gesloten systeem” wordt gebruikt wanneer de warmtepomp één of meerdere “aardlussen” gebruikt, waarmee het zgn. “brine-mengsel” (bestaande uit water/glycol) steeds opnieuw door de warmtepomp wordt geleid.

Wat is een open bronsysteem?

Dit is een systeem wat gebruikt maakt van grondwater. Het grondwater wordt opgepompt uit een put, een zogenaamde haalbron, en door een warmtewisselaar gepompt waar de warmte er aan onttrokken wordt door de warmtepomp. Vervolgens wordt het afgekoelde grondwater weer netjes schoon terug gepompt in een tweede put, de retourbron.

Omdat het grondwater het hele jaar door een constante temperatuur heeft van 10 -12 graden, hebben deze systemen een uitstekend rendement. Nadeel is dat er jaarlijks onderhoud aan gepleegd dient te worden.

Hebben de bovenstaande antwoorden niet het juiste antwoord op uw vraag gegeven, of wilt u meer vragen stellen? Gebruik dan ons formulier voor vragen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw vraag

Deel, Mail of print