Welkom op de website van GEO Holland

GEO Holland levert warmtepompen en complete aardwarmtesystemen. GEO Holland is in Nederland Importeur van IDM en voor Nederland en Belgie importeur van MasterTherm water/water en lucht /water modulerende warmtepompen. Daarnaast levert GEO Holland vanaf begin dit jaar ook een nieuw type warmtepomp de Kensa ‘Shoebox’

Verplichte certificering warmtepompen per 1 oktober 2014

Voor installateurs geld per 1 oktober 2014 de verplichte certificering voor het mogen installeren van warmtepompen. GEO Holland is inmiddels volledig gecertificeerd voor warmtepompen en bronsystemen, en u kunt als installateur zonder deze certificaten onder onze auspiciën warmtepompen en bronsystemen inkopen.
Wij zijn u graag van dienst !

Per 1 oktober 2014 gaat er een certificering gelden voor het installeren van warmtepompen. Dit vloeit voort uit de AmvB Bodemenergie die per 1 juli 2013 van kracht is.

Certificering maakt onderscheid tussen kleine en grote warmtepompsystemen
Op 1 juli 2013 is de AMvB bodemenergie (officieel Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen) in werking getreden. Daarbij is ook een verplichte certificering van kracht geworden. Deze certificering geldt voor alle bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren en/of beheren en onderhouden. Dit betekent in de praktijk dat elk bedrijf dat deze activiteiten wil blijven uitvoeren vanaf 1 oktober 2014 dient te beschikken over een erkenning van de overheidsinstantie Bodem+. Voor het verkrijgen van die erkenning heeft het bedrijf één of meerdere certificaten nodig. Dit is afhankelijk van het soort werkzaamheden die worden uitgevoerd.
Deze verplichte certificering geldt niet alleen voor het adviesbureau die het systeem ontwerpt of het boorbedrijf dat het ondergrondse deel realiseert. Ook het installatiebedrijf dat voor de uitvoering verantwoordelijk is, zal vanaf 1 oktober 2014 hiervoor moeten zijn gecertificeerd.

Onderscheid tussen groot en klein
Vanwege de verplichte certificering volgens de AMvB bodemenergie wordt er in de BRL 6000-21 onderscheid gemaakt tussen kleine (deel 1A) en grote warmtepompsystemen (deel 1B). Beide met de bodem als bron. De kleine systemen zijn individuele warmtepompsystemen voor woningen. Installatiebedrijven die alleen kleine warmtepompen aanleggen, kunnen zich beperken tot de eisen zoals die zijn vastgelegd in BRL 6000-21 Individuele Woninginstallaties (deel 1A). Het bijbehorende diploma kan worden gehaald door het Cito-examen Warmtepompen voor Individuele woningen af te leggen.
Voor bedrijven die alle systemen, woningbouw en utiliteit, moeten kunnen realiseren, gelden voor het bovengrondse deel van de bodemenergiesystemen de algemene kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de BRL 6000-21 (deel 1B). Voor wat betreft het ondergrondse deel dat voor bodemenergiesystemen van toepassing is, zijn de algemene kwaliteitseisen vastgelegd in de BRL SIKB 11000.
Kortom, de installatiebedrijven die alleen kleine systemen realiseren, moeten weliswaar worden gecertificeerd, maar hoeven niet de uitgebreide certificering te hebben. Bedrijven die grote systemen realiseren moeten wel die uitgebreide certificering hebben.

Onderdeel van de certificering is dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat de medewerkers die voor de betreffende werkzaamheden verantwoordelijk zijn ook alle hiervoor noodzakelijke kennis in huis hebben. Dit kan in de praktijk gemakkelijk worden aangetoond ingeval men beschikt over het betreffende diploma. In de BRL staat aangegeven welke diploma’s vereist zijn.

 

Actueel nieuws


Verplichte certificering warmtepompen per 1 oktober 2014

Voor installateurs geld per 1 oktober 2014 de verplichte certificering voor het mogen installeren van warmtepompen. GEO Holland is inmiddels … Lees verder

MasterTherm

GEO Holland is  importeur van MasterTherm warmtepompen. MasterTherm heeft naast warmtepompen ook boilers en buffervaten. Meer informatie over Mastertherm leest u … Lees verder

Boilers en buffervaten

GEO Holland levert diverse eigen import buffervaten en boilers. In het leveringspakket zitten onder andere de volgende soorten buffervaten en … Lees verder

Jupiter Droogbouw Vloerverwarming

Jupiter Vloerverwarming Benelux. Is de vaste partner van GEO Holland op het gebied van vloerverwarmingssystemen. Jupiter is specialist op het … Lees verder

Traditionele U-lus

De aarde is een uitstekende warmte bron. De aarde slaat zonne-warmte op en er vindt regenaratie plaats door regenwater. Dit … Lees verder

GeoKOAX aardwarmtesonde

De GeoKOAX aardwarmtesonde, voor het hoogste vermogen per meter uit de Nederlandse aarde! De GeoKOAX aardwarmtebuis is een hoog rendement … Lees verder

Open bron / Warmte Koude Opslag

Open WKO Bij een open bodemwisselaar staan grondwatersystemen in open verbinding met watervoerende pakketten en gebruiken grondwater dat via een … Lees verder

GeoWell aardwarmtesondes

De GeoWell aardwarmtesondes zijn uniek in Nederland en bieden veel voordelen. Door de unieke vorm van de geribbelde buis vond … Lees verder